A SANSHAO VERSENYSZABÁLYZATA

I . Á l t a l á n o s t u d n i v a l ó k

1 . V e r s e n y t í p u s o k

C s a p a t - é s e g y é n i v e r s e n y e k l é t e z n e k .

2. A verseny szisztémája

2 . 1 . - Egy küzdelemsorán a három menetből kettőnek a megnyerése -elv és a kiütések érvényesnek tekintendők. Minden menet két percig tart és a menetek között mindig legyen egy perc szünet.


3. A qualifikációs előírások.


3.1. A versenyző mindig tartsa magánál az útlevelét vagy személyi igazolványát.


3.2. A versenyzőnek orvosi igazolással kell érkeznie, amin olyan kivizsgálások eredménye is rajta van, mint pl. electroencephalogram, electrocardiogramm (ekg), vérnyomás. Ezt a vizsgálati eredményeket tartalmazó igazolást a verseny előtt max. 20 nappal be kell mutatni.


3.3. A versenyzőnek 18-35 évesnek kell lennie.


3.4. A versenyzőnek kötelező biztosítást kötniük a versenyt megelőzően (sérülések esetére)


4. Súlykategóriák


4.1. 48-as kategória (kisebb-egyenlő 48 kg-nál)

4.2. 52-es kategória (nagyobb mint 48 kg és kisebb-egyenlő mint 52 kg)

4.3. 56-os kategória (nagyobb mint 52 kg és kisebb-egyenlő mint 56 kg)

4.4. 60-as kategória (nagyobb mint 56 kg és kisebb-egyenlő mint 60 kg)

4.5. 65-ös kategória (nagyobb mint 60 kg és kisebb-egyenlő mint 65 kg)

4.6. 70-es kategória (nagyobb mint 65 kg és kisebb-egyenlő mint 70 kg)

4.7. 75-ös kategória (nagyobb mint 70 kg és kisebb-egyenlő mint 75 kg)

4.8. 80-as kategória (nagyobb mint 75 kg és kisebb-egyenlő mint 80 kg)

4.9. 85-ös kategória (nagyobb mint 80 kg és kisebb-egyenlő mint 85 kg)

4.10. 90-es kategória (nagyobb mint 85 kg és kisebb-egyenlő mint 90 kg)

4.11. 90 és több:...

5. Mérlegelés.


5.1. Csak a megfelelően kvalifikált versenyzők mérhettetik meg súlyukat.


5.2. A versenyző ne felejtse elhozni az útlevelét (sz. Igazolványát)


5.3. A mérlegelést a vezető regisztrátor és az adminisztráció munkálatokért felelős csapat a zsőri felügyelete alatt, együttműködve intézi.


5.4. A mérlegelésnek a verseny előtt egy alkalommal meg kell történnie, vagy naponta kell elvégezni. A súly megmérésének max.. egy óra alatt kell elkészülnie. ( a versenyzőknek ezen az eljáráson meztelenül v. Alsóneműben kell résztvenniük).


5.5. A napi mérlegelés eredményeinek az aznapi megmérettetés előtt két órával regisztrálva kell lenniük.


5.6. A mérlegelést nyilvánvalóan az alsóbb kategóriáktól célszerű kezdeni. Abban az esetben, ha a versenyző képtelen megfelelni a kategóriák egyikének és ezzel retardálja a verseny normál menetét, kizárásban részesül.


6. A sorshúzás.


6.1. A sorshúzás időben a mérlegelés után foglal helyet, ezen belül pedig a könnyűsúly majd a nehezebb súlyú versenyzők következnek.


6.2. A sorshúzás eredményeit az adminisztrációért felelős társaságnak a zsűrielnök, a vezető bíró és a résztvevő csapatok edzőinek a jelenlétében kell leadnia.


6.3. A versenyző csapatok vezetői / edzői végzik el a sorshúzást.


7. Az indulók felszerelése.


7.1. A küzdelmek alatt a versenyzőnek bokszkesztyűket, fejvédőt, sípcsontvédőt (esetleg még mellvédőt) és lábfejvédőt kell viselniük. A ruhaneműknek és a védőfelszerelésnek egyszinűnek kell lenniük.


7.2. A védőfelszerelés színe piros vagy fekete legyen.


7.3. A kesztyűk súlya = 230 g a 65 kg-os és kevesebb súlyúaknak, a 70 kg-os és annál nagyobb tömegüeknek pedig 280 g.


8. A protokoll


8.1. A konferálás alkalmával a versenyző -ököl tenyér köszöntés alkalmazásával köszöntse a közönséget.


8.2. A meneteket megelőzően a versenyzőknek kötelező egymást az előző pontban említett gesztussal köszönteniük.


8.3. Az eredményhirdetés előtt a versenyzők cseréljenek egymással helyet, majd ezt követően üdvözöljék egymást és az aktuális bírót, akinek a gesztust viszonoznia kell. Végül saját edzőiknek is köszönnek.


9. A versenyhez főződő további előírások.


9.1. A bírok csakis kizárólag funkciójukra koncentráljanak, ne társalogjanak! Emellett végig a számukra kijelölt üléseken kell tartózkodniuk.. (kiv.: ha a főbíró engedélyezi)


9.2. Az indulók kötelesek tiszteletben tartani a versenyszabályzat minden pontját ill. kellő alázattal viselkedni a szervezőkkel szemben (bármiféle tetszésnyilvánítás, mint pl. a felszerelések dobálása szigorúan tilos!).


9.3. Az edzők és a csapatokhoz kirendelt egészségügyi szakértők szintén maradjanak a megjelölt helyeken: tilos kommunikálniuk és dirigálniuk.


9.4. Az edzők a versenyzőikkel csak a menetek közötti szünetek alatt konzultálhatnak. Oxigénmaszkok használata szigorúan tilos!


9.5. Az eredményhirdetés alatt a versenyzők nem mozdulhatnak el a főbíró által kijelölt helyeikről (kiv. Sérülés esetén). A védőfelszerelés egyes darabjaitól nem szabadulhatnak meg.


9.6 A dopping súlyos következményekkel járhat!


10. Az eltiltás.


10.1. A versenyzők sérülés, mérlegelési problémák felmerülése vagy konfrontációk esetén automatikusan kizárásban részesülnek.


10.2. Ha a harc alkalmával az erőviszonyok eltérése evidensé válik, a bíró leléptetheti a gyengébbik felet. Ezt mind a bíró, mind pedig a versenyzők jelezhetik ezt a szándékot.


10.3. Szintén eltiltást kap az a versenyző, aki nevének háromszori felolvasása után sem jelenik meg a helyszínen a regisztráláskor vagy nem érkezik meg időben. A különféle igazolások hiánya ugyanezt eredményezheti.


II. A szervezők és kötelességeik.


11. A szervezői tisztségek.


11.1. Mindenképpen kell lennie egy vezető bírának ill. egy-két vezető asszisztensnek.


11.2. Az egy küzdelem időtartama alatt működő bírói csoportosulásokban lennie kell egy főbírónak és egy főbírói asszisztensnek, egy jegyzőnek, egy időmérőnek, egy, a platformon elhelyezkedő bírónak és öt másiknak (akik a határvonalak mellett tartózkodnak).


11.3. Az adminisztrációs és jegyzői funkciókat betöltő részlegben kell lennie egy vezetőnek és négy vezetői asszisztensnek.


11.4. A regisztrációs feladatokat végző egységnek egy vezető regisztrátorból, egy vezető regisztrátori asszisztensből és három öt regisztrátorból kell állnia.


11.5. Az egészségügyi részleget egy főorvosnak és kettő három másik orvosnak kell alkotnia.


11.6. Mindemellett legyen két szóvivő / eredményhirdető.


12. A szervezők és kötelességeik.


12.1. A vezető bíró

a bírók munkájának az ellenőrzése

a pontozási metódusok tanulmányozása


12. 1. 2. A verseny helyszínének a biztosítása, a felszerelés és az apparátus feletti felügyelet, az előkészületi munkálatok vezetése (mint pl. a mérlegelés, sorshúzás, stb.).

12.1.3. A verseny során felmerülő problémáknak a Versenyszabályzat figyelembevételével történő kezelése. A szabályzat megváltoztatása ill. módosítása viszont nem áll a jogában!

12.1.4. A bírók irányítása és szükség esetén a bírók helyettesítésének a biztosítása.

12.1.5. A főbíró az adminisztrációs feladatokért felelős vezető és szóvivők azonnali értesítése, ha a verseny lefolyása alatt versenyző(k) kiállítására kerülne a sor; így az előbb említett személyek minél hamarabb el tudják végezni a korrekciós munkálatokat.

12.1.6. A bírók közötti viták alkalmával mindig a vezető bíráé az utolsó szó.

12.1.7. A Versenyszabályzat helyes betartásának az ellenőrzése.

12.1.8. Az eredmények gondos megvizsgálása, helyességük igazolása (aláírással) és azoknak a kihirdetése.

12.1.9. Egy átfogó jelentés megírása majd elküldése a feletteseknek. A vezető bíró asszisztense köteles segíteni a vezető bírának ill. a bíró hiányában, helyettesíteni őt.

/P>


12.2. A főbíró kötelességei:


12.2.1. A bírói csapatok munkájának a megszervezése és a rendezés folyamatos tanulmányozása.

12.2.2. A bírók munkájának az ellenőrzése és irányítása, ill. az időmérő(k) és a jegyző(k) feletti felügyelet.

12.2.3. A platformon tartózkodó, feladatukat pontatlanul végző bíróknak a síppal történő figyelmeztetése.

12.2.4. Ha a vezető bíró beleegyezik, a küzdelem végén részt vehet a határvonalak mellett tartózkodó bírók közötti megbeszélésen ahol 3 : 2 arány esetén jogerős döntéssel bírhat.

12.2.5. Minden menet végén az aktuális eredmények közzététele a pontozási munkálatok megkönnyítésének a céljából.

12.2.6. A kiütéssel, leléptetéssel és büntetésekkel járó küzdelmek alapos megvizsgálása a versenyzők kondíciójának és a jegyző feljegyzéseinek a figyelembe vételével.

12.2.7. A küzdelmek eredményeinek a megtekintése, igazolása. A főbírói asszisztens mindvégig segítse a főbíró munkáját, hiánya esetén pedig helyettesítse őt ( vagy akár a többi bíró valamelyikét).


12.3. A platformon tartózkodó bíró kötelességei:


12.3.1. A Versenyszabályzat szigorú betartása.

12.3.2. A versenyző felek védőfelszerelésének az ellenőrzése, majd a harc biztonságosságának a megerősítése.

12.3.3. A küzdelem kézjelekkel és beszéddel történő levezetése.

12.3.4. A kiütések, a leléptetések, a fault, a passzivitás és a -három-pontos győzelem feletti döntéshozatal, ill. szükség esetén a sportorvosok odarendelése.

12.3.5. A küzdelem eredményeinek a közzététele.12.4. A határvonalak mentén tartózkodó bírók kötelességei:


12.4.1. A Szabályzatnak megfelelően a különféle eredmények (a versenyzők által szerzett pontok) lejegyzése.

12.4.2. A pontszámok jelzése minden menet végén.

12.4.3. A pontozási dokumentumok aláírása a küzdelmek végén, amelyeket később az arra kijelöltek gondosan át fognak tanulmányozni.


12.5. A jegyző kötelességei:


12.5.1 A harcokat megelőzően a statisztikai dokumentumok precíz kitöltése (stat.do.: a versenyzőké).

12.5.2. A mérlegelésben való részvétel és a mérlegeléssel kapcsolatos statisztikai táblázatnak a versenyzők adataival való megtöltése.

12.5.3. A hibátlan (három pontos) győzelmek, a figyelmeztetések és a rovások szeparált feltüntetése.

12.5.4. A határvonalak mentén tartózkodó bírák által jelzett pontszámok regisztrálása.


12.6. Az időmérő feladatai:


12.6.1. A gongok állapotának az ellenőrzése, a stopperek és kijelzők pontossága felöli meggyőződés.

12.6.2. Felelősséggel tartozás az időmérésért a verseny ideje alatt.

12.6.3.Amásodik menet megkezdése elött10 másodperccel a síp megfújása, majd a 10s letelte után újabb sípszóval a küzdelem kezdetének a jelzése.

12.6.4.Minden menet végén a gong megkondítása és az eredmények bejelentése.

12.6.5.A határvonalak mentén tartózkodó bírók által összevetett eredmények kihirdetése.

12.7.Az adminisztrációért és a jegyzésért felelős vezető kötelességei:

12.7.1. A versenyzők által benyújtott jelentkezési lapok és kvalifikációs dokumentumok megvizsgálásáért vállalt kezesség.

12.7.2. Részvétel a sorshúzásnál és egyéb programok kidolgozása.

12.7.3. Változatos formák (iratok) létrehozása, amelyeknek a segítségével megkönnyíthető a versenyeredmények rögzítése és ellenőrzése, ill. ezek alapján a helyezések megállapítása.

12.7.4. Minden menet eredményének a lejegyzése.

12.7.5. Az indulókkal kapcsolatos statisztikai adatok összegyűjtése és végül az utolsó pontozási dokumentum kitöltése.


12.8. A - asszisztensek segítsék a vezető munkáját és hiánya esetén helyettesítsék.12.9. A vezető regisztrátor feladatai:


12.9.1. Felelősséggel tartozás a mérlegelés pontos megszervezéséért.

12.9.2. Meggyőződés a védőfelszerelések folyamatos és pontos használata felől, ill. azok állapotának minél gyakoribb ellenőrzése a verseny alatt.

12.9.3. Névsorolvasás a küzdelmek előtt (20 perccel).

12.9.4. A névsorolvasás során hiány esetén azonnali jelentés a vezető bírának.12.10. A regisztrátorok mindig a vezető irányítása alatt mőködjenek.


12.11. A szóvivők kötelességei:


12.11.1. A versenyszabályzat fontosabb elemeinek az ismertetése a hallgatóság előtt (emellett néhány lényegesebb információ közlése).

12.11.2. A bírók és a résztvevők bemutatása.

12.11.3. Az eredmények kihirdetése.


12.12. Az orvosi osztag feladatai:


12.12.1. Az orvosi eredmények és diagnózisok ellenőrzése.

12.12.2. A dopping vizsgálatok megszervezése.

12.12.3. Ha szükséges: egyes versenyzők tüzetesebb megvizsgálása.

12.12.4. A verseny során lesérült személyek sérüléseinek az ellátása.

12.12.5. A különböző, a küzdelem alkalmával megtörtént fizikai inzultációk (amelyek sérüléseket okoztak) súlyosságának a megállapítása a büntetés meghatározásának a céljából.

12.12.6. Felelősséggel tartozás az orvosi munkálatok precíz menetéért, valamint a küzdelmek közben a harcra alkalmatlanná vált versenyzők ügyeinek diszkriminatív figyelemmel történő kezelése.


III. A zsűri és feladatai.


13. A zsűri tagjai.


A zsűrinek egy elnökből, egy alelnökből és három vagy öt további személyekből kell összetevődnie.


14. A zsűri tulajdonképpeni feladatai:


14.1. A zsűrinek a szervezői bizottság vezetése alatt kell működnie, ill. kötelessége ügyelni a verseny normális menetének a megtartására. Többek között a kijelölt helyszín, a felszerelések, az intézmények ellenőrzése, a sorshúzás, a mérlegelés, a bírói divíziók feletti felügyelet, a fellebbezések megtárgyalása. Mindemellett kötelessége a bírók pontozási eljárásait folyamatosan figyelemmel kísérni. Abban az esetben, ha a verseny lefutása alatt bármelyik bíró pártatlanul vagy pontatlanul teljesítette feladatát, a zsűrinek jogában áll meginteni és figyelmeztetni a szóban forgó bírót / bírói csoportosulást / vezető bírát. A szituáció további elmérgesedése esetén jogában áll értesíteni a Nemzetközi Wushu Szövetség Technikai bizottságát az illető eltávolításának a céljából a megszokott versenymenet megőrzésének az érdekében.


14.2. A zsűri a fellebbezéseket benyújtó csapattal szemben köteles pártatlanul állást foglalni és azonnali vizsgálatot indítani az ominózus esetről / esetekről, majd végül döntést hozni. Ugyanakkor haladéktalanul értesíteni kell a szemben álló feleket, mellőzve a versenyhez főződő különféle munkálatok megzavarását. (pl. a helyezések meghatározását, a díjátadás ceremóniáját, stb.).


14.3. A zsűri által hozott döntések csakis akkor érvényesek, ha a tagoknak több mint a fele részt vett a konzultáción és ha a tagoknak több mint a fele megszavazta azt a bizonyos ítéletet.


14.4. Egy zsűritag sohasem szólhat hozzá a saját országához / régiójához kapcsolódó ügyek során felmerült kérdésekben.


14.5. A bírói ténykedésekkel kapcsolatos problémák megtárgyalásánál mindig a zsőrié az utolsó szó.15. A fellebbezési procedúrákhoz főződő elvárások.


15.1. A fellebbezés a csapatoknak az edzőiken keresztül írott formátumban, a reklamációban szereplő versenyszám befejezése előtt 30 perccel kell benyújtaniuk 100USD-nek megfelelő pénzösszeggel egyetemben, amit a zsűri csakis abban az esetben térít vissza, ha a fellebbezés jogosnak és megalapozottnak bizonyult.


15.2. A zsűri ítéleteit és munkáját a csapatoknak kötelező tiszteletben tartania. A zsűrivel szembeni provokatív vagy renitens magatartás esetén a Szervezői Bizottság az -elkövetőket inzultációjuk súlyosságának megfelelő büntetésben részesíthetik.


IV. A verseny metódusai: pontozás, büntetések, kritériumok

16. A metódusok


A wushu stílusokban szereplő összes támadó ill. védekező technika alkalmazható.


17. A támadható pontok:


A fej, a törzs, a combok és a lábszárak.


18. A nem támadható pontok:


A tarkó, a nyak, a torok, a váll- és medenceöv.


19. A tiltott metódusok:


A fejjel történő támadás, a könyök és térd technikák használata valamint az ellenfél izületeinek a feszítése / végtagok kicsavarása. Az ellenfél fejjel előre történő megbuktatása és mindennemű birkózó mozdulat használata tilos ugyanúgy, ahogy a földön heverő ellenfél megrugdosása vagy fejének folyamatos öklelése is.


20. A pontozási kritériumok.


20.1. A három pont megszerzésének a feltételei


A versenyző három pontot kap ha...

20.1.1. ...ellenfele először kerül a földre a menet során

20.1.2. ...egy jól kivitelezett forduló rúgással eltalálja ellenfele törzsét és közben megtartja egyensúlyát, tehát nem esik el (A rúgás itt az ushiro gerihez hasonlatos)

20.1.3. ...ellenfelét úgy viszi le a földre, hogy szándékosan vele esik, és a földetérés pillanatát követően azonnal talpra áll.

20.1.4. ...egy álló helyzetből indított lábsöpréssel viszi földre az ellenfelét.


20.2. Két pont megszerzésének a feltételei:


Két pontot kap a versenyző, ha...

20.2.1. ...ellenfelét úgy viszi le a földre, hogy az valamelyik testrészével nyilvánvalóan (!) tompítja az esést.

20.2.2. ...ellenfele törzsét lábtechnikával találja el.

20.2.3. ...ha ellenfelét már egyszer majdnem kiszámolták.

20.2.4. ...ellenfelét megintik.


20.3. Egy pont megszerzésének a feltételei:


Egy pontot kap a versenyző, ha...

20.3.1. ...ellenfelének egy támadható pontját sikerül kéztechnikát alkalmazva eltalálni.

20.3.2....ellenfele fejére, combjára vagy lábszárára rúgást helyez el.

20.3.3....ellenfele a megengedett 8 másodpercen túl továbbra is (újabb 8 másodpercen keresztül) passzív marad.

20.3.4....ellenfele nyíltszándékkal zuhan a földre (magyarul szimulál )és három másodpercig a földön marad.

20.3.5....ellenfele figyelmeztetésben részesül.

20.3.6. ...ő is és ellenfele is a földre zuhan, de az ellenfele hamarabb esik el.


20.4. Nulla pont.


A versenyző nem kap pontot, ha...

20.4.1. ...ellenfelét egyetlen tiszta találat sem éri.

20.4.2. ...ő és ellenfele egyszerre kerülnek a földre.

20.4.3. ... ő és ellenfele egy időben, egyszerre viteleznek ki egy sikeres támadást.

20.4.4. ...egy támadást követően az ellenfele a földre ül.


21. Faultok és büntetések.


21.1. Faultok


21.1.1. Technikai faultok:

az ellenfél ölelése passzivitás

ha a versenyző akkor kér időt, mikor szorult helyzetben van

a versenyző bíztatása és instrukciókkal való ellátása a küzdelem közben

a bíróval szembeni sportemberhez nem méltó magatartásmód és engedetlenség

üvöltözés kommunikációs kezdeményezés a harc alatt

a harc el bagatelizálása

a fogvédő nélküli harc, ill. a fogvédő szándékos kiköpése és a védőfelszerelés elhagyása

ha versenyző szemmel láthatóan erőszakosan viselkedik

21.1.2. Személyi faultok:

az ellenfél -START jelzés előtti és -STOP jelzés utáni megtámadása

a nem támadható pontokra kivitelezett akciók

bármely tiltott technika / metódus alkalmazása

21.2. A büntetések
21.2.1. A technikai faultokért figyelmeztetés, a személyi faultért pedig intés jár.

21.2.2.Ha a versenyző ellenfele a büntetései révén 6 pontot vagy annál többet vesztett, a versenyző győz.

21.2.3. Ha a versenyző az ellenfelét direkt sérti meg, akkor az ellenfele lesz a győztes.

21.2.4. Ha a versenyzőt doppingoláson vagy oxigén inhaláláson kapják rajta, akkor automatikusan kiesik az egész versenyből.


22. Az eltiltás és a harc beszüntetése.


A harcot abban az esetben kell megszakítani, ha...


22.1. ...a versenyző a földre, vagy pedig a platformon kívülre zuhan.

22.2. ...a versenyző éppen büntetésben részesül.

22.3. ...a versenyző megsérült.

22.4. ...a versenyzők több mint két másodpercen keresztül egymást átölelve tusakodnak, vagy ha egyik fél sem kezdeményez támadást.

22.5. ...a versenyző szánt szándékkal a földre veti magát és azt követően több mint három másodpercig tartózkodik lent.

22.6. ...a versenyző a magasba emelt kézzel jelezni kívánja valamilyen hátráltató tényező jelenlétét.

22.7. ...a főbíró ki szándékozik javítani valamilyen döntésbeli hibát, esetleg vissza akar vonni egy büntetést.

22.8. ...az arénában mechanikai vagy technikai problémák adódnak.

22.9. ....mindkét versenyző hezitál és a többszörös felszólítás ellenére sem hajlandók megkezdeni a küzdelmet a megadott 8 másodpercen belül.


V. A jegyzési eljárások és a helyezések meghatározásának a menete

.


23. A jegyzés


23.1. A figyelmeztetést, az intést, a diszkvalifikációt és a passzivitást a következő jelek szimbolizálják:


23.2. A határvonalak mentén tartózkodó bírók a pontozási kritériumokat figyelembe véve a bírók utasításait betartva kivétel nélkül jegyezzenek le minden, a további munkálatokhoz elengedhetetlen eredményt. Az összes menet végén kötelesek lejegyezni a küzdő felekáltal szerzett pontszámokat.24. A nyertes és a vesztes


24.1. A hibátlan győzelem


24.1.1. Ha a versenyző mind a három menetben a hárompontos feltételnek eleget téve teljesít.

24.1.2. Ha a harcoló felek közötti erőeltolódás már szinte megengedhetetlenül nagy, akkor a platformon tartózkodó bíró a főbíró beleegyezésével az erősebb versenyzőt győztesnek nyilváníthatja.

24.1.3. Ha a versenyző kiüti az ellenfelét és az képtelen 10 másodpercen belül felkelni (vagy felkel, de alkalmatlan állapotban teszi azt).

24.1.4. Ha a versenyző egy erőteljes ütést kapott és három másodperc után sem képes folytatni a küzdelmet, akkor az ellenfele a nyertes.

24.1.5. Ha a versenyző ellenfele egészségügyi állapotából kifolyólag várakozni kénytelen és az orvosi beavatkozást követően is az, akkor a versenyző nyert.


24.2. A menetek végeredményeinek az összegzése a határvonalak mentén tartózkodó bíróknak a feladata.


24.3. Ha egy menet során az egyik fél egy kemény ütést kapott, akkor kétszeri rászámolás után a másik fél győz.


24.4. Ha az egyik fél a menet során kétszer is lelépett a platformról, vagy ha az ellenfele egy menet alatt kétszer is sikeresen alkalmazta valamelyik hárompontos metódust, akkor az a fél vesztett.


24.5. Ha egy menetben a szerzett pontok száma alapján döntetlen lesz az állás, akkor a nyertest a következő módon kell kiválasztani:


24.5.1. A kevesebb figyelmeztetést összegyűjtő fél lesz a győztes.

24.5.2. A kevesebb intésben részesülő lesz a nyertes.

24.5.3. A kisebb tömegű lesz a nyertes.

24.6. Ha a versenyző az első kettő menetet megnyeri, akkor az ellenfél a vesztes.

24.7. Ha a harc során az egyik fél sérülést szimulál, a másik fél nyer.

24.8. Ha az egyik fél megsérül fault következtében, akkor ő a győztes de nem folytathatja a versenyt.


24.9. Ha az egyik fél kiüti a másikat de az aktuális pontszámok alapján döntetlenre állnak, akkor a nyertest a következő módon kell kiválasztani:


24.9.1. A kevesebb alkalommal figyelmeztetett fél győz.

24.9.2. A kevesebb alkalommal megintett fél nyer.

24.9.3. A könnyebb testsúlyú fél győz.


24.10. Ha az állás továbbra is döntetlen, az eljárásokat újra meg kell ismételni.


25. A helyezések

.


25.1. Az egyéni helyezettek.


25.1.1. A kiütéses verseny esetén a helyezéseket a kiütéseknek megfelelően kell meghatározni.

25.1.2. A nem kiütési versenyeken a legmagasabb pontszámmal bíró fél nyer. Döntetlen állás esetén az a fél győz, amelyik....

kevesebb alkalommal vesztett el menetet.

kevesebb figyelmeztetést vagy intést kapott.

amelyiknek kevesebb a testsúlya.


Ha így sem sikerül döntést hozni, akkor a szóban forgó felek megosztott helyezést kapnak.


25.2. A csapat helyezések.


25.2.1. Mindegyik kategóriában az első hat helyezett 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak.

25.2.2. Döntetlen állás esetén az a csapat nyer, amelyik....

amelyiknek több egyéni győztes a tagja. További döntésképtelenség fennállásakor a második, harmadik, stb. Helyezettek létszámát is figyelembe kell venni.

amelyik kevesebb figyelmeztetést vagy kevesebb intést kapott.

Ha így sem sikerült megállapítani a helyezéseket, akkor a szóban forgó felek megosztott helyezést kapnak.


VI. Az adminisztráció és a jegyzés


26. Rendezési munkálatok.


26.1. A rendezési előkészületek.


26.1.1. A Versenyszabályzat tanulmányozása és a következő pontok sem előtt tartása:

A verseny fajtái és szisztematikái

A fontosabb időpontok / dátumok és a lefutási idő

A súlykategóriák

Az indulók alkalmassága és pontos száma

A helyezésekhez és díjkiosztáshoz főződő eljárások

26.1.2. A jelentkezési lapok átböngészése és elrendezése.

26.1.3. A súlykategóriák szerinti nyilvántartás.26.2. A megrendezés alapelvei:


26.2.1. A regulák, a lefutási idő és a létszám alapján történő szervezés.

26.2.2. Az arénán belül a súlycsoportoknak, és azon belül a különféle típusú versenyszámoknak megfelelően történő elrendezés.

26.2.3. Egy versenyző egy nap két harcban is részt vehet.

26.2.4. Az időrend / sorrend a súlycsoportoknak megfelelően alakuljon.26.3. A rendezői metódusok


26.3.1.A versenytáblázat kidolgozása.

26.3.2.A menetek szerkezeti táblázatának a kidolgozása.

26.3.3.Magának a verseny programnak az összeállítása.


27.A jegyzés


27.1.A statisztikai papír megírása /kitöltése.

27.2.A határvonalak mentén tartózkodó bírók pontozási papírjának a megírása, majd végül kitöltése a h. Bírók által.

27.3.Minden csata eredményeinek az azonnali kihirdetése.

27.4.Az eredmények összesítése.

27.5.A végeredmények szeparált feltüntetése.


Budapest, 2002. 01. 01.

A Magyar Kung Fu Szakszövetség példányaFordító: Fehér Dávid Szaklektor: Váradi György